Wakacje.

 

DRODZY RODZICE

 

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Opola przedszkole będzie pracowało w lipcu i sierpniu.

Oświadczenie o zgłoszeniu dziecka do przedszkola można pobrać ze strony internetowej przedszkola:

 http://przedszkole61.opole.pl w zakładce: Wakacje.

Wypełnione druki przesyłamy w dniach od 01.06 – 12.06.2020 na maila: .

Prosimy o zapoznanie się z kryteriami kwalifikowania dziecka na okres wakacyjny ( kryteria na oświadczeniu ).

Zwracamy się z prośbą o rzetelne wpisywanie terminów,

kiedy dziecko będzie obecne w przedszkolu.

Informujemy, że zgodnie z reżimem sanitarnym mamy

ograniczoną liczbę miejsc.

Pragniemy zapewnić miejsca wszystkim rodzicom, którzy w tym czasie

oboje będą świadczyć pracę.

Do zgłoszenia obecności dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym proszę

dołączyć oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów dziecka,

które  uczęszcza do

Przedszkola Publicznego nr 61 „Wesoła Gromadka” w Opolu

Załącznik  o zapoznaniu się z procedurą.

Jeśli składaliście Państwo już oświadczenie – nie ma potrzeby ponownego składania.

Jednocześnie bardzo proszę o zapoznanie się z

„Procedurą funkcjonowania PP61 w Opolu  w stanie zagrożenia

epidemicznego”.

 

Do pobrania:

PDFZałącznik do Wewnętrznej Procedury funkcjonowania PP61 wersja wakacyjna.pdf

PDFZgłoszenie dziecka w 2020 r.pdf